Home
Poziv na edukaciju

Poziv na edukaciju

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

J.U. ZAVOD ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Broj: 01-02-32-1/22

Široki Brijeg, 8. ožujka 2022. godine

Osnovne škole HBŽ

Srednje škole HBŽ

n/r ravnatelja/ica

n/r učitelja/ica

 n/r nastavnika/ica

PREDMET: Poziv, dostavlja se

Poštovani,

J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje organizira stručnu edukaciju za učitelje i nastavnike Hercegbosanske županije, koja će se održati 30. ožujka 2022.godine u Gimnaziji Livno s početkom u 13:15 sati.

Tema edukacije je „Razvoj kritičkog razmišljanja i rješavanja problema, alati i tehnike“.

Molimo da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 28.ožujka 2022.godine na službenu e-mail adresu Zavoda : zavod.zzoo@gmail.com sa sljedećim podacima:

  • ime  i prezime, broj mobitela i e-mail adresa,
  • škola u kojoj radite.

Voditeljica edukacije je dr.sc.Sanela Popović.

S poštovanjem,

Ravnateljica Jadranka Bošnjak