Home
Roški anđeli

Roški anđeli

Sva djeca svijeta zasigurno zaslužuju dom i ljubav svojih roditelja, poruka je brojnih književnih djela, kao i onoga koji u svom naslovu ima anđele, a dio je propisane lektirne građe: Moj tata spava s anđelima. Učenici rado čitaju ovu knjigu znajući da anđeli – duhovna bića nikada ne napuštaju čovjeka, štoviše čuvaju ga. Roški učenici svojim literarnim i likovnim radovima poveli su nas u nebo dotaknuvši svojim krilima naša srca i dušu. U svojim radovima nisu skrivali anđeosku dobrotu, stoga neka hrabro koračaju u budućnost sa svojim anđelima i roditeljima koje su u svojim literarnim uradcima nazvali i anđelima pripisujući im tako uzvišene vrline.