Home
Obavijest

Obavijest

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

J.U.ZAVOD ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

 

Odgojno-obrazovne ustanove ŽZH

Odgojno- obrazovne ustanove HBŽ

n/r ravnatelja

 

Predmet: Informacija, dostavlja se

Poštovani,

Molimo Vas da obavijestite sve djelatnike da savjetodavni rad i stručno-pedagoški nadzor u odgojno-obrazovnim institucijama počinje 01.10.2018. godine.

Svi onima kojima je potreban savjet, stručna pomoć ili imaju prijedlog za neku temu koja bi bila zanimljiva za stručno usavršavanje mogu se javit na mail Zavoda : zavod.zzoo@gmail.com ili na telefon 039/704-915.

Stručno-pedagoški nadzor najavit će se ravnateljima škola i oni su o tome dužni obavijestit djelatnike. Stručno-pedagoški nadzor traje dva (2) nastavna sata. Prije početka nadzora djelatnik treba predati savjetniku ( vanjskom suradniku) Zavoda dvije (2) natipkane pripreme koje moraju sadržavati slijedeće elemete:

  • Cilj i zadatke nastavnog sata,
  • Elemente sadržajnog pripremanja,
  • Elemente didaktičkog i metodičkog oblikovanja, metode i oblici rada, Npp,
  • Način uključivanja učenika
  • Plan ploče ili teme za prozirnicu, preslike, slajdove,
  • Zadatke za učenike, aktivnosti.

Ostale priprave mogu biti u digitalnom obliku ( preduvjet je da u učionici ima računalo), napisane rukom na papiru ili isprintane.

 

S poštovanjem,

 

Ravnateljica zavoda

Jadranka Bošnjak