Home
OBAVIJEST -JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

OBAVIJEST -JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA ODGOJ I
OBRAZOVANJE

Broj: 118-2119
Široki Brijeg, 14.8.2019. godine.
OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U ŽZH
OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U HBŽ

PREDMET: Obavijest
Javna ustanova Zavod za odgoj i obrazovanje  organizira sastanak stručnih aktiva iz geografije u
sklopu kojeg će biti održana i radionica u sljedećim terminima:

29. 8.2019. godine – Široki Brijeg, zgrada Vlade Županije Zapadnohercegovačke, s početkom u
10.00 sati,

30. 8. 2019. godine – Livno, zgrada gimnazije Livno, s početkom u 10.00 sati.

Tema stručnog aktiva:
Planiranje i pripremanje nastave iz geografije
-izrada godišnjeg, izvedbenog i operativnog nastavnog plana i programa iz geografije
-izrada obrazaca u pripreme za nastavni sat geografije (kompetencije, ishodi učenja i zadaci kojima
će se provjeriti ishodi)
– Tijek nastavnog sata: etapa sata (uvod, glavni dio i završni dio); cilj etape i opis aktivnosti
nastavnika i učenika; plan Školske ploče; nastavne metode i oblici rada, nastavna sredstva i
pomagala

– Radionica: primjer izrade pripreme za sat.
Molimo sve zainteresirane da svoje prijave šalju na: info@zavod-zzoo.com najkasnije do 23. 8.
2019. godine do 16.00 sati. Prijava treba sadržavati: ime i prezime sudionika, naziv škole u kojoj
predaje te kontakt broj telefona.
Dostaviti:
-Naslovu,
-Pismohrani.

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacrja Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA ODGOJ I
OBRAZOVANJE
Broj:724-I /19
Široki Brijeg, 14.8.2019. godine
OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE u ŽZH
OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U HBŽ

PREDMET: Obavijest
Javna ustanova Zavod za odgoj i obrazovanje i Naklada ALFA d.o.o. organiziraju seminare za
učitelje i nastavnike osnovnih i srednjih škola s područja Županije Zapadnohercegovačke i
Hercegbosanske Županije u sljedećim terminima :

28. 8.2019., Grude, OŠ Ruđera Boškovića, s početkom u 10.00 sati
29. 8.2019., Livno, OŠ “Ivan Goran Kovačić”, s početkom u 10.00 sati.

Opća za sve – plenarna tema: “Kurikulumski pristup poučavanju” Nataša Sajko, trajanje 60 min.

Razredna nastava – seminar s temom “Stres u nastavi ” Damir Domišljanović – seminar traje do
60 minuta namijenjena je svim učiteljima razredne nastave.

Matematika (za nastavnike osnovnih škola) – seminar s temom ,.Preciznost u nastavi
matematike “, predavač Željko Bošnjak – seminar traje 45 do 60 minuta i namijenjen je svim
nastavnicima i profesorima matematike.

Povijest (za nastavnike osnovnih i srednjih škola) – izv. prof dr. sc. ANTE NAZOR Hrvatski
memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata,Zagreb – Mediji i činjenice o
Domovinskom ratu ( usporedba podataka iz medija i činjenica iz izvora o nametnutim
kontroverzama: je li Vukavar “izdan i žrtvovan”, jesu li točne teze o “dogovorenom ratu i
podjeli BiH”, odnosno ie li RH izvršila “agresiju” na BiH, trajanje 45-60 min

Njemački jezik(za nastavnike osnovnih škola) – seminar-radionica, tema Individuelle
Förderungund Bewrhmg durch Spielen” (Individualni pristupi i vrednovanje kroz igru),
predavačica Gordana Matolik, trajanje 45-60 min

Biologija – Kemija (za nastavnike osnovnih i srednjih škola) – tema “Suvremene strategije
poučavanja: učenje istraživanjem u nastavi biologije i kemije – od nastavne pripreme do
realizacije u razredu”, predavačica Danijela Novoselić, trajanje 45-60 min.

 

Molimo sve zainteresirane da svoje prijave šalju na :info@zavod-zzoo.com najkasnije do 23. 8. 2019. godine u 16. sati. Prijava treba sadržavati ime i prezime sudionika, naziv škole u kojoj predaje te kontakt broj telefona.
 
Srdačno,
stručna Služba Zavoda

S poštovanjem,
ravnateljica
Jadranka Bošnjak 

Dostaviti:
-Naslovu,
-Pismohrani.