Home
Predavanja o prevenciji dijabetesa u Osnovnoj školi fra Mije Čuića

Predavanja o prevenciji dijabetesa u Osnovnoj školi fra Mije Čuića

Dr. Bernardina Šarac danas je u Osnovnoj školi fra Mije Čuića – Bukovica, a u povodu obilježavanja Svjetskoga dana dijabetesa, održala učenicima predavanja o šećernoj bolesti, njezinim simptomima, razdiobi i liječenju. Liječnica je naglasila važnost tjelesne aktivnosti i prehrambenih navika, a i činjenicu kako se djeca s dijabetesom ne razlikuju od svojih vršnjaka, imaju iste obveze i na isti način provode vrijeme u nastavi kao i drugi učenici. Učenici nisu krili svoje oduševljenje pa je uslijedio niz zanimljivih pitanja. Svatko od njih poznaje nekoga tko ima ovu bolest, a krvni uzorci, koje im je uzela dipl. med. sestra  Julija Barišić, pokazali su kako nijedno od njih nema šećernu bolest. Zanimljivo je bilo vidjeti mladu liječnicu i medicinsku sestru u bolničkoj uniformi među učenicima. Svi potencijalni strahovi i zazori prema takvoj odjeći su pali, štoviše razvio se prijateljski odnos i želja za ponovnim susretom, ali u školskim prostorijama. Dr. Bernardini i sestri Juliji od srca hvala na posjetu.