Home
ZAHVALNICA

ZAHVALNICA

Još jedna zahvalnica stigla je likovnoj sekciji škole za radove naših već “slavnih” umjetnica, Anđe i Marije. Hvala im što pronose dično ime svoje škole diljem svijeta! PŠ Ljubomir – Ljubo Radoš.

Učiteljica Janja Zorić