Home
NATJEČAJ

NATJEČAJ

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegbosanska županija

Osnovna škola fra Mije Čuića

Ur. broj:04/I-38-316-1/22

Bukovica, 5. kolovoza 2022.   

              

Na temelju članka 64. i 68. Zakona o osnovnom školstvu HBŽ («Narodne novine HBŽ», broj 12/04), članka 78. i 82. Statuta Osnovne škole fra Mije Čuića i Suglasnosti Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ broj: 06-01-30-1366/22 od

2. kolovoza 2022. godine, Školski odbor Osnovne škole fra Mije Čuića u Bukovici  donosi Odluku o  raspisivanju

N A T J E Č A J A

          za popunu radnih mjesta

 1. Nastavnik/ica  engleskog jezika, 1 izvršitelj, na određeno radno vrijeme  do povratka djelatnice s bolovanja, a najdulje do kraja prvog obrazovnog razdoblja nastavne 2022./2023.godine.
 2. Nastavnik/ica engleskog jezika, 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja, a najdulje do kraja nastavne 2022./2023. godine
 3. Nastavnik/ica matematike, 2 izvršitelja na određeno radno vrijeme do kraja nastavne 2022./2023. godine.
 4. Nastavnik/ica fizike, 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme ( 8 nastavnih sati) do kraja nastavne 2022./2023. godine.
 5. Nastavnik/ica tehničke kulture, 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja, a najdulje do kraja prvog obrazovnog razdoblja nastavne 2022./2023. godine.

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete Zakona o osnovnom školstvu:

 1. da imaju odgovarajuću stručnu i pedagošku spremu prema odredbama Zakona i drugih propisa,
 2. ispunjavaju zdravstvene uvjete potrebne za izvođenje nastave
 3. imaju položen stručni ispit 

Na natječaj dostaviti:

 • potpisanu prijavu
 • kraći životopis, 
 • rodni list,                              
 • dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerenu presliku diplome),
 • potvrdu o položenom stručnom ispitu,
 • potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti  ( liječničko uvjerenje po prijemu).

Natječaj ostaje otvoren 8 dana po objavljivanju.

Prijave na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta, dostaviti u tajništvo škole u Bukovicu ili na adresu: Osnovna škola fra Mije Čuića Bukovica, 80243 Mesihovina- Tomislavgrad s naznakom „ Za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Predsjednica Školskog odbora

Lucija Krajina

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegbosanska županija

Osnovna škola fra Mije Čuića

Ur. broj: 04/I-38- 316-3/22

Bukovica, 5. kolovoza 2022. 

Na temelju članka 9. i 10. Pravilnika o radu Osnovne škole fra Mije Čuića, članka 84. Statuta Osnovne škole fra Mije Čuića i članka 20. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada OŠ fra Mije Čuića Bukovica i Suglasnosti Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ broj:06-01-30-1366/22 od 2. kolovoza 2022. Školski odbor Osnovne škole fra Mije Čuića  Bukovica donosi Odluku o raspisivanju

N A T J E Č A J A

 1. Spremačica – 1 izvršitelj za područnu školu u Brišniku na neodređeno radno vrijeme.

Uvjet za zasnivanje radnog odnosa: završena osnovna ili srednja škola.

Na natječaj dostaviti:

 • potpisanu prijavu na natječaj
 • kraći životopis
 • rodni list
 • dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerenu presliku svjedodžbe)
 • potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti (liječničko uvjerenje po prijemu)

Natječaj ostaje otvoren 8 dana po objavljivanju.

Prijave na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta, dostaviti u tajništvo škole u Bukovicu, ili na adresu: Osnovna škola fra Mije Čuića Bukovica, 80243 Mesihovina s naznakom „ Natječaj za spremačicu“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Predsjednica Školskog odbora

Lucija Krajina