Home
Dvije stotine škola sudjeluje u projektu Zelena revolucija

Dvije stotine škola sudjeluje u projektu Zelena revolucija

Naša škola, Osnovna škola fra Mije Čuića – Bukovica, sudjeluje u projektu „ Zelena revolucija“ koji je pokrenulo društvo ZEOS eko-sistem d.o.o., ovlašteni operater za upravljanjem električnim i elektronskim otpadom. U razdoblju od 1.veljače do 31. svibnja 2022. osnovne škole širom Federacije Bosne i Hercegovine će zajedno raditi na području zaštite životne sredine osiguravajući čistu budućnost bez e-otpada za sve generacije naše države. Cilj projekta je: Izgraditi zdrave navike u školskoj populaciji kroz edukaciju i praktične primjene odlaganja e-otpada u školama.

Specifični ciljevi projekta su:

  • upoznati stanovništvo s e-otpadom kao kategorijom otpada
  • uključiti akademsku zajednicu, djecu i roditelje u proces zaštite životne sredine
  • informirati 100000 učenika iz 200 škola
  • spriječiti onečišćenje kroz prikupljenu količinu od 200000 kilograma e-otpada
  • uspostaviti naviku odlaganja, edukacije i predaje e-otpada kroz besplatnu ZEOS-ovu uslugu u školama.

Natjecanje i nagrade za najbolje škole

Škole će kroz razrede izvršiti adekvatnu edukaciju u skladu s dostavljenim prezentacijama i materijalima te organizirati jednu radionicu, a nakon toga nastupa natjecateljska aktivnost u prikupljanju e-otpada. Za tri najbolje rangirane škole u prikupljenoj količini e-otpada bit će osigurane nagrade u obliku nabavke potrebne IT opreme (pametna ploča, projektor i IT oprema za učionicu informatike). Osim navedenog, u odnosu na prikupljenu količinu e-otpada, svim školama će biti donirane potrebne sadnice za uređenje školskog dvorišta ili općinskog parka.

Za pravilno odlaganje e-otpada škole dobivaju kante, a samu količinu e-otpada mogu prikupiti učenici, lokana zajednica (građani), ali i firme koje žele svoj e-otpad pravilno predati na ime neke škole sudionice. Pravne osobe popunjavaju  nalog  https://zeos.ba/bs/19/pages/11/predaj-e-otpad, u napomenu navode ime škole i općinu za koju doniraju svoj e-otpad. Usluga preuzimanja je besplatna. Natjecanje traje do 4. svibnja 2022. kada će biti izvršeno i preuzimanje e-otpada.

Pozivamo stanovništvo na odgovornost  i sudjelovanje u zaštiti životne sredine, odnosno da svoj električni i elektronski otpad pravilno odlože u kantu u lokalnoj školi.

Dodatne informacije se mogu dobiti telefonom +387 33 628 606 ili e-mailom  projekti@zeos.ba.