Home
Djelatnici

Djelatnici

Podatci o ravnatelju škole
Marija Karačić

Podatci o učiteljima/nastavnicima
Iva Bagarić
Blagica Bagarić
Marija Papić
Drago Zorić
Anđa Petrović
Anica Bagić
Franjo Krajina
Mira Beljan
Nediljka Milić
Marija Bagarić
Tatjana Vukadin
Kristina Anić
Ivanka Krajina
Ivana Gabrić
Jozo Gudelj

Ivana Buntić
Matina Sabljić
Ivana Kelava Matić
Ivana Vuletić
Zijad Dilaver
Ana Beljan
Ivana Bagarić
Ivana Ćurić
Ivanka Bagarić
Anica Bagarić
Marija Ćurić
Dragica Anić
Armina Bagarić
Iva Tabak
Milenka Tomić
Ana Ćerdić
Anđa Miličević
Slađana Dodig
Gordana Krišto
Dražana Ljubas
Antonija Spajić
Mila Dodig
Nevenka Čuić
Janja Zorić
Ljuba Radoš
Anđa Gudelj

Podatci o stručnim suradnicima

Lucija Krajina
Kristina Vrdoljak
Danijela Musić

Podatci o administrativno-tehničkom osoblju i pomoćno-tehničkom osoblju

Mate Bagarić
Ante Dilber
Marko Letica
Ruža Bagarić
Ružica Bagarić
Iva Belić
Iva Bagarić
Mara Bagarić
Iva Bagić
Kata Radoš
Anđa Marinčić
Iva Kelava
Vinka Miloš
Marija Klarić