Home
O nama

O nama

Osnovna škola Fra Mijo Čuić Bukovica je osnovana Odlukom Skupštine općine Tomislavgrad broj:01-023-14/91-2/3 od 10.08.1991. godine, a Rješenjem o upisu u Registar osnovnih škola broj 06-1-R-235/98 od 28. svibnja 1998. godine upisana je u Registar osnovnih škola Ministarstva društvenih djelatnost Hercegbosanske županije pod rednim brojem 04., na stranici 4. Čime je stekla status verificirane škole i pravo izdavanja javnih isprava.

Rješenjem Županijskog suda u Livnu, broj: U/I-39/2003. Od 24.02.2003. godine registrirana je kao pravna osoba.