Home
NATJEČAJ

NATJEČAJ

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegbosanska županija

Osnovna škola fra Mije Čuića

Ur. broj:04/I-38-316-2/22

Bukovica, 8. kolovoza 2022.

Na temelju članka 17. Pravilnika o odgoju i obrazovanju djece s poteškoćama u razvoju („Narodne novine HBŽ“ broj: 8/17) i članka 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o odgoju i obrazovanju djece s poteškoćama u razvoju („Narodne novine HBŽ“ broj: 3/22) i  Suglasnosti Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ broj: 06-01-30-1366/22 od 2. kolovoza 2022. godine, Školski odbor Osnovne škole fra Mije Čuića u Bukovici donosi Odluku o raspisivanju

N A T J E Č A J A

za popunu radnog mjesta

 1. Asistent/ica u nastavi– 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme do kraja nastavne 2022./2023. godine.

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete Pravilnika o odgoju i obrazovanju djece s poteškoćama u razvoju:

 • VSS ili završen drugi ciklus Bolonjskog procesa ( 300 bodova ) – razredne nastave
 • VSS ili završen drugi ciklus Bolonjskog procesa ( 300 bodova ) – predmetne nastave
 • VSS ili završen drugi ciklus Bolonjskog procesa ( 300 bodova ) – socijalni rad
 • VSS ili završen drugi ciklus Bolonjskog procesa ( 300 bodova ) – psihologija
 • VSS ili završen drugi ciklus Bolonjskog procesa ( 300 bodova ) – pedagogija
 • VSS ili završen drugi ciklus Bolonjskog procesa ( 300 bodova ) – edukator – rehabilitator

Na natječaj dostaviti:

 • potpisanu prijavu
 • kraći životopis,
 • rodni list,
 • dokaz o stručnoj spremi ( original ili ovjerenu presliku diplome),
 • potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti( liječničko uvjerenje po prijemu)

Natječaj ostaje otvoren 8 dana po objavljivanju.

Prijave na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta, dostaviti u tajništvo škole u Bukovicu, ili na adresu: Osnovna škola fra Mije Čuića Bukovica, 80243 Mesihovina s naznakom „ Natječaj za asistenta u nastavi“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Predsjednica Školskog Odbora:

Lucija Krajina