Home
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU UČENIKA NA TESTIRANJE I STJECANJE STATUSAPOLAZNIKA CENTRA IZVRSNOSTI

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU UČENIKA NA TESTIRANJE I STJECANJE STATUSAPOLAZNIKA CENTRA IZVRSNOSTI

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegbosanska županija

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Livno

Broj:06-01-34-712/24

Livno, 25.travnja 2024.

Osnovne škole HBŽ-a

Srednje škole HBŽ-a

n/r ravnatelja

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU UČENIKA NA TESTIRANJE I STJECANJE STATUSA

POLAZNIKA CENTRA IZVRSNOSTI:

MATEMATIKE

NOVIH TEHNOLOGIJA I INFORMATIKE

PRIRODOSLOVLJA

VAŽNO

1. Izrazi poštovani, učenik, polaznik, nastavnik i mentor koji se koriste u ovom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod

2. Izraz nastavnik koristi se jednako za učitelje u osnovnoj školi i za nastavnike u srednjoj školi

Poštovani,

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije (u nastavku CI SDŽ) provodi javni poziv za stjecanje statusa polaznika u programima CI SDŽ čime omogućava visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima sudjelovanje u aktivnostima unutar programa CI, koji su sljedeći:

 1. Centar izvrsnosti matematike
 2. Centar izvrsnosti novih tehnologija i informatike
 3. Centar izvrsnosti prirodoslovlja

U rad programa pojedinih CI uključuju se:

1. visokomotivirani i potencijalno daroviti učenici odabrani putem testiranja (temeljem postignutog rezultata)

2. polaznici koji su stekli pravo direktnog upisa (temeljem praćenja i vrednovanja postignuća polaznika upisanih u prethodnim godinama).

Ovim javnim pozivom pozivamo sve škole da na testiranje za stjecanje statusa polaznika programa CI SDŽ prijave svoje učenike zainteresirane za sudjelovanje u programima.

I. Opći i specifični uvjeti prijave

Zainteresirani polaznici mogu se prijaviti za sudjelovanje u sljedećim programima za školsku godinu 2024./2025. (napomena: prijavljuje se razred koji učenici pohađaju u ovoj školskoj godini)

 1. Centar izvrsnosti matematike
 2. polaznici 6. razreda OŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 5. razreda
 3. polaznici 7. razreda OŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 6. razreda
 4. polaznici 8. razreda OŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 7. razreda
 5. polaznici 1. razreda SŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 8. razreda
 6. polaznici 2. razreda SŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 1. razreda SŠ
 7. polaznici 3. razreda SŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 2. razreda SŠ
 8. polaznici 4. razreda SŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 3. razreda SŠ
 1. Centar izvrsnosti novih tehnologija i informatike
 2. polaznici 7. razreda OŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 6. razreda
 3. polaznici 8. razreda OŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 7. razreda
 4. polaznici 1. razreda SŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 8. razreda
 5. polaznici 2. razreda SŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 1. razreda SŠ
 6. polaznici 3. razreda SŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 2. razreda SŠ
 1.  Centar izvrsnosti prirodoslovlja
 2. polaznici 7. razreda OŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 6. razreda
 3. polaznici 8. razreda OŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 7. razreda
 4. polaznici 1. razreda SŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 8. razreda
 5. polaznici 2. razreda SŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 1. razreda SŠ
 6. polaznici 3. razreda SŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 2. razreda SŠ

Napomena: Kao i do sada, učenik može pristupiti testiranju za upis u više programa CI SDŽ, ali prilikom prijave bira prioritetno područje u koje želi biti upisan. 

Nakon testiranja i provedbe svih postupaka odabira, polaznici koji su ostvarili pravo sudjelovanja u više centara, a s obzirom da se nastava u centrima odvija u isto vrijeme, prema prioritetu odabira centra prilikom prijava, bit će raspoređeni u izabrani Centar izvrsnosti.

Učenici koji su u protekloj školskoj godini sudjelovali na Županijskim i/ili Državnim natjecanjima, a po završetku testiranja, ostvaruju dodatne bodove i to za ostvareni rezultat prvih 5 mjesta na županijskoj razini – 3 boda, a za sudjelovanje na natjecanju na državnoj razini – 5 bodova. Dodatni bodovi se dodjeljuju za natjecanja u području programa za koji se prijavljuju (matematika i prirodoslovlje).

Napomena: Prilikom testiranja za prijavljeni program polaznik je obavezan navesti na kojem natjecanju je sudjelovao i koje je mjesto ostvario.

Za polaznike programa CI koji ostvare pravo sudjelovanja na županijskoj i državnoj razini natjecanja u tekućoj godini, organizirat će se program pripreme/podrške za sudjelovanje na istima tijekom II. polugodišta školske godine 2024./25.

II. Postupak prijave

1. Prijave polaznika za sudjelovanje u programima CI SDŽ vršit će se elektroničkim putem, putem aplikacije MIA https://app.e-mia.hr/.

Zadužena osoba (razrednik, predmetni nastavnik, stručna služba škole ili članovi Tima za darovite) u matičnim školama elektroničkim putem vrše unos podataka (ime i prezime kandidata te razred kao i mail adresu roditelja/staratelja) i obavljaju prijavu za sve kandidate  iz svoje škole (https://ci-sdz.hr/prijavite-ucenike-na-testiranje-aplikacija-mia/).

2. Nakon izvršene prijave škole, roditeljima prijavljenih učenika na e-mail adresu koja je navedena u prijavi dolazi poveznica, korisničko ime i lozinka te upute za korištenje aplikacije. Roditelji učenika dužni su potpisati privolu u elektroničkom obliku te provjeriti i upisati podatke o djetetu koji su dostupni u aplikaciji. Upute o korištenju aplikacije za roditelje/staratelje možete pronaći na našim stranicama  (https://ci-sdz.hr/prijavite-ucenike-na-testiranje-aplikacija-mia/).

3. Prijava je dovršena kada su roditelji potpisali privolu, čime se status učenika u aplikaciji mijenja u PRIHVAĆENO, što matična škola može provjeriti putem aplikacije.

Prijave su otvorene od 10. travnja 2024. godine. Rok za prijavu kandidata istječe u petak, 10. svibnja 2024. godine u 23.59 kada će poveznica za prijavu biti zatvorena.

III. Raspored testiranja

Testiranja učenika koji žele steći status polaznika obavit će se u on-line okruženju, prema sljedećem rasporedu:

1. Centar izvrsnosti novih tehnologija i informatike: 18. svibnja 2024. godine na platformi Edux s početkom u 9.00

2. Centar izvrsnosti matematike: 25. svibnja 2024. godine na platformi Edux s početkom u 9.00

3. Centar izvrsnosti prirodoslovlja: 25. svibnja 2024. godine na platformi Edux s početkom u 11.00

O točnom vremenu i postupku održavanja testiranja svi prijavljeni kandidati bit će pravodobno obaviješteni mailom i objavom na službenim stranicama CI SDŽ (https://ci-sdz.hr/ i https://web.facebook.com/cisdz.hr).

IV. Rezultati odabira polaznika

Odluka o sastavu, organizaciji i broju polaznika u grupama za rad u programima CI SDŽ bit će donesena nakon završetka odabira polaznika, a prema broju polaznika, mentora, mogućnostima, a i uvjetima rada za svaki centar posebno.

Rad u Centrima izvrsnosti planiran je subotom u rasporedu rada od 4 (četiri) školska sata s odmorom od pola sata. Nastava će se odvijati u jutarnjoj smjeni u prostorima škola koje su domaćini centara izvrsnosti, a raspored će se uskladiti s prijevozom učenika i mentora koji putuju. Sve detalje o programima možete pronaći na (https://ci-sdz.hr/centri-izvrsnosti/).

Molim vas, potaknite potencijalno darovite učenike na prijavu na ovaj poziv i osigurajte u svojim školama sve uvjete za njihovu prijavu na testiranje.

Veselimo se budućoj suradnji!

S poštovanjem,                                                                                                                    Ravnatelj

   Ivica Zelić, prof.