Home
Natječaj

Natječaj

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegbosanska županija

Osnovna škola fra Mije Čuića

Ur. broj:04/I-38- 483/21

Bukovica, 8. studenoga 2021.

Na temelju članka 17. Pravilnika o odgoju i obrazovanju djece s poteškoćama u razvoju („Narodne novine HBŽ“ broj: 8/17) i Suglasnosti Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ broj: 06-01-30-1773/21 od 26. listopada 2021. godine, Školski odbor Osnovne škole fra Mije Čuića  u Bukovici donosi Odluku o raspisivanju

N A T J E Č A J A

                                                 za popunu radnog mjesta

 1. Asistent/ica  u nastavi – 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme od 16. prosinca 2021. do kraja nastavne 2021./2022. godine.

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete Pravilnika o odgoju i obrazovanju djece s poteškoćama u razvoju:

 • dodiplomanti i diplomanti nastavničkih fakulteta, dodiplomanti i diplomanti socijalnog rada s najmanje završenim prvim stupnjem Bolonjskog procesa studiranja, odnosno s najmanje 180 ECTS bodova, dodiplomanti, diplomanti i profesori predškolskog odgoja s najmanje završenim prvim stupnjem Bolonjskog procesa studiranja, odnosno s  najmanje 180 ECTS bodova,
 • nastavnici/ profesori razredne nastave,
 • nastavnici/profesori predmetne nastave,
 • dodiplomanti, diplomanti i profesori pedagogije s najmanje završenim prvim stupnjem Bolonjskog procesa studiranja, odnosno s najmanje 180 ECTS bodova,
 • edukator- rehabilitator s najmanje završenim prvim stupnjem Bolonjskog procesa studiranja, odnosno s najmanje 180 ECTS bodova,
 • dodiplomanti, diplomanti i profesori psihologije s najmanje završenim prvim stupnjem Bolonjskog procesa studiranja, odnosno s najmanje 180 ECTS bodova.

Na natječaj dostaviti:

 • potpisanu prijavu
 • kraći životopis,
 • rodni list,
 • dokaz o stručnoj spremi ( original ili ovjerenu presliku diplome),
 • potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti( liječničko uvjerenje po prijemu)

Natječaj ostaje otvoren 8 dana po objavljivanju.

Prijave na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta, dostaviti u tajništvo škole u Bukovicu, ili na adresu: Osnovna škola fra Mije Čuića Bukovica, 80243 Mesihovina s naznakom „ Natječaj za asistenta u nastavi“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                                       Predsjednica Školskog Odbora:

  Lucija Krajina